Управителен съвет

 
Сдружението се управлява от Управителен съвет в състав:
Зарина Генчева - Председател
Анджело Аргиров
Калин Генчев
Всички права запазени. ТИАРА 2016-2021