Тиара

НАЧАЛО

Untitled Document

ТИАРА е наследникът на Обединението на собствениците на билбордове, което бе създадено в следствие на заплахата от забрана на билбордовете по републиканска пътна мрежа. .....В началото на 2012 година се стигна до спешно сформиране на Обединението на фирми за външна реклама, към което в последствие се присъединиха и трите дотогава действащи асоциации. Обединението пое инициативата за решаване на всички възникнали проблеми с предложения проектозакон за пътищата, засягащи интересите на бизнеса с максимално адекватни мерки.

.....През м. февруари 2012 г. за първи път в нашата гилдия беше организирана пресконференция, на която пред широката общественост се представи безпрецедентното подменяне на проблемите и нарочването на външната реклама като основна причина за високата смъртност по пътищата на България. Оказа се, че липсва всякаква статистика по темата за влиянието на билбордовете върху безопасността на движението. Около 1% причина за катастрофи се посочва "Блъскане в крайпътно съоръжение", но далеч не само билбордовете са в тази категория .
.....Получихме подкрепа от водещата световна организация FEPE International /Федерация на външна реклама/, които препоръчаха публичен дебат по темата за външната реклама и как тя да помогне на безопасността на движение, вместо да бъде нарочвана за основен фактор за катастрофи.
.....Най-голямата ни победа е приемането на изменения и допълнения на Закона за пътищата, които отмениха исканата тотална забрана за реклама по магистрали и премахване на вече изградените съоръжения там. По този начин единствено бе възможно браншът да продължи да съществува. В борбата с институциите бяха привлечени редица международни специалисти, издирени бяха прецеденти в световната регулация на този вид реклама. Екипът на Обединението, в последствие ТИАРА, работи буквално денонощно – по 16-18 часа, за да бъдат преодолени вече взети решения на ниво Министерство, Министерски съвет и да може да даде аргументи на взимащите решение, че браншът трябва да продължи да съществува, вече в един далеч по-регламентиран и европейски вид. Заложено беше началото на Единен публичен регистър на съоръженията, идентична маркировка на съоръженията и пълна регулация на бранша. Тези идеи залегнаха във вече приетата на 04 януари 2013г. НСПП (Наредба за специално ползване на пътищата).